Kontakt

Naziv ustanove: JU Srednja stručna škola

Adresa: Ulica Voja Lješnjaka 17, 84000 Bijelo Polje, Crna Gora

telefon: +382 50 433 224 – sekretar / računovođa

 

Kontakt osoba:   Semir Balić, direktor; mob. +382 69 261 664

 

Mail-ovi:

  1. skola@sss-bp.edu.me (zvanični)
  2. scbp@t-com.me (računovođa)
  3. jusssbp@t-com.me (sekretarka)
  4. jusssbp@gmail.com (sajt škole)