On line nastava

Sektor: Zdravstvo i socijalna zaštita

Podsektor: Zdravstvo

OP Farmaceutski tehničar 2020, Nivo IV1

***

Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina

Podsektor: Prehrana

OP Prehrambeni tehničar 2018, Nivo IV1

OP Prehrambeni tehničar 2008, Nivo IV1

OP Pekar 2019, Nivo III

***

Sektor: Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

Podsektor: Turizam i ugostiteljstvo

OP Turistički tehničar 2013, Nivo IV1

OP Kuvar 2018, Nivo III

OP Konobar 2017, Nivo III

Podsektor: Trgovina

OP Tehničar prodaje 2009, Nivo IV1

OP Prodavač 2018, Nivo III

***

Sektor: Interdisciplinarna područja

Podsektor: Ekonomija, Pravo i Saobraćaj

OP Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transport 2019, Nivo IV1

***

Sektor: Saobraćaj i komunikacije

Podsektor: Saobraćaj

OP Tehničar drumskog saobraćaja 2009, Nivo IV1

***

Sektor: Inženjerstvo i proizvodne tehnologije

Podsektor: Mašinstvo

OP Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje 2009, Nivo IV1

OP Automehaničar 2020, Nivo III

OP Automehaničar 2007, Nivo III

OP Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije 2007, Nivo III