OP Prodavač 2018 Druga godina Izvođenje pripemnih i prodajnih poslova u maloprodaji