Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

Obrazovni program (nivo IV1): Zdravstveni tehničar

Područje rada: Saobraćaj i komunikacije

Obrazovni program (nivo IV1): Tehničar drumskog saobraćaja

Područje rada: Interdisciplinarna područja / Oblast saobraćaj

Obrazovni program (nivo IV1): Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta

Područje rada: Turizam, trgovina, ugostiteljstvo

Obrazovni program (nivo IV1): Hotelsko-turistički tehničar

Obrazovni program (nivo IV1): Tehničar prodaje

Obrazovni program (nivo III): Prodavač

Obrazovni program (nivo III): Kuvar

Obrazovni program (nivo III): Konobar

Područje rada: Poljoprivreda, prehrana i veterina

Obrazovni program (nivo IV1): Prehrambeni tehničar

Obrazovni program (nivo III): Proizvođač prehrambenih proizvoda

Obrazovni program (nivo III): Pekar

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala/Mehatronika

Obrazovni program (nivo IV1): Tehničar automehatronike

Obrazovni program (nivo III): Automehaničar

Obrazovni program (nivo III): Mehaničar energetskih postrojenja

Obrazovni program (nivo III): Instalater termotehničkih sistema

Obrazovni program (nivo III): CNC operater

About Author